subordinationПідпорядкуванняtext fund_manager_nameРозпорядник коштівtext EDPNOUКод ЄДРПОУnumeric spending_subjectПерелік витратНазва об'єкту/проєкту/робітtext planned_beginningПланована дата початку рррр-мм-ддtimestamp durationТривалістьРобочих днівnumeric planned_finishПланова дата закінченнярррр-мм-ддtimestamp total_spending_amountКошторисна / очікувана вартість загальнаСтановить суму коштів, зазначену в наступних колонках, грнnumeric spending_previousКошти, виділені у попередні рокиtext budgeted_presentПередбачено бюджетом 2020numeric needed_furtherПотреба коштів на наступні рокиtext total_work_amountОб’єм робіт загальнийtext units_measurementОдиниці вимірювання / Показникиtext locationАдреса / Локаціяtext commentПримітка text settlementНаселений пунктtext